Градът | 10 Ноември 2009

Подготвя се работният проект на сероочистката на блокове 5 и 6 на "Марица Изток 2"

Обратно нагоре ↑