Градът | 26 Октомври 2009, 16:53

Общо 35 млн. лева e инвестирала "Софийска вода" в инженерна инфраструктура