Градът | 14 Септември 2009, 13:57

Пристанище "Варна" закъснява с изграждането на дълбоководен терминал