Градът | 17 Юли 2009, 08:58

Изненадващо голям интерес към тунела под връх Шипка