Градът | 07 Юли 2009, 17:05

Предстои подписване на договора за кредит за кръстовищата на две нива в София