Градът | 25 Юни 2009, 13:49

Гърция: "Бургас-Александруполис" е сред приоритетните за нас проекти