Градът | 01 Юни 2009, 16:23

Проучва се концесионният интерес към тунела под връх Шипка