Градът | 17 Април 2009, 15:18

Законодателни промени ще позволят концесия на обособени части от летище Пловдив