Инфраструктура

Декларация от XII-та Национална конференция по транспортна инфраструктура с международно участие

Участниците в XII-тата Национална конференция по транспортна инфраструктура с международно участие, в лицето на: - Университет по архитектура, строителство и геодезия; - Университет по национално...

16 Октомври 2019, 16:33

Страници