Инфраструктура

РИОСВ одобри екологичната оценка на Общия устройствен план на Пловдив

На свое заседание днес експертен съвет към Регионалната инспекция по околната среда (РИОСВ) в Пловдив разгледа и единодушно одобри коригираната екологична оценка на Общия устройствен план (ОУП).На 1 август...

10 Август 2022

Страници

Обратно нагоре ↑