Градът | 21 Ноември 2011, 12:11

ГИС при устройствено планиране: Онлайн достъп до ОУП на община Велико Търново