Градът | 21 Ноември 2011, 11:55

Прогноза за БВП в света