Градът | 24 Август 2011, 14:02

Трансевропейска транспортна мрежа: Очакван напредък на приоритетните проекти към 2020 г.