Николай Тодоров | 17 Април 2019, 09:54

Спад на новооткритите търговски центрове в Европа и България

Cushman & Wakefield Forton: European Shopping Center - The Development Story