Градът | 07 Май 2019, 09:15

Дискутират европейския опит на имотния пазар

Американският университет в България и „Конфиндустрия България“ са организаторите на конференцията в Пловдив