Градът | 11 Ноември 2013, 10:27

Новите оперативни програми стартират най-рано в края на лято 2014