Градът | 02 Октомври 2013, 11:03

Над 310 обекта включва Интегрираният план на Шумен