Градът | 26 Септември 2013, 10:36

Как общините да се подготвят за следващия програмен период