Градът | 28 Август 2013, 15:53

Парк и лифт в центъра на Свищов предвижда проектът за ИПГВР