Градът | 26 Юли 2013, 11:51

Терапевтичният блок на болницата в Благоевград е обновен по ОПРР