Градът | 30 Май 2013, 10:51

Какво предвижда програмата "Региони в растеж" 2014 - 2020 г.