Градът | 11 Април 2013, 10:43

Пет оферти са подадени за ремонта на Женския пазар