Градът | 27 Март 2013, 08:29

Започва представянето на новата оперативна програма "Региони в растеж"