Градът | 17 Февруари 2013

Ред в градските инвестиции - чрез интегрираните планове

В момента в София се идентифицират проектни идеи в зоните за въздействие за реализация в следващия програмен период 2014 – 2020 г.

Обратно нагоре ↑