Градът | 19 Ноември 2010, 08:56

Възстановяването на източноевропейските икономики е в ход, но под заплаха