Градът | 03 Август 2009, 09:19

Sunday Times: Пазарите на имоти в чужбина дават признаци на живот отново