Градът | 24 Юли 2009, 10:58

"Монд": На България и Румъния трябва също да се помогне, за да достигнат определена юридическа зрялост