Градът | 19 Януари 2012, 08:32

Европейска програма финансира "интелигентни" решения за енергията