Градът | 18 Ноември 2011, 08:10

Създава се гаранционен фонд за спасяване на европарите за земеделие