Градът | 14 Февруари 2011

Експерти на "Делойт" ще оценяват потенциални проекти за финансиране по JESSICA

Обратно нагоре ↑