Градът | 18 Януари 2011, 10:59

Един млрд. лв. ще бъдат изплатени до края на 2011 г. по "Регионално развитие"