Градът | 12 Януари 2011, 09:19

Обявена е процедура за технологични центрове по ОП "Конкурентоспособност"