Градът | 12 Ноември 2010, 12:19

През януари започват конкурсите по JESSICA