Градът | 10 Ноември 2010, 09:52

Община Несебър ще внедрява с европари мерки за енергийна ефективност в детски градини