Градът | 18 Октомври 2010

Повишава се прозрачността и се ускоряват плащанията по оперативните програми

Обратно нагоре ↑