Градът | 18 Август 2010, 12:41

ОПРР предвижда 173 млн. лв. за развитие на туризма в общините