Градът | 15 Юли 2010, 16:03

Велико Търново подготвя стратегия за развитие на селските райони до 2020 г.