Градът | 10 Март 2010, 14:06

В Пловдив обсъждат проектите за устойчив транспорт по ОП "Регионално развитие"