Градът | 09 Декември 2009, 09:19

Създаването на първия фонд по JEREMIE може да започне до март