Градът | 24 Ноември 2009, 10:18

Община Велинград е спечелила половината от подготвените проектни предложения