Областна администрация – Стара Загора работи по подготовката на новия проект "Град на бъдещето".
Това съобщи областният управител на област Стара Загора Йордан Николов по време на участието си в регионалната конференция BalREc, която се проведе на 23 юни в Стара Загора.

Проектът ще се реализира по програмата за техническа помощ на Европейската инвестиционна банка ELENA (European Local Energy Assistance), която подпомага местните регионални власти за приноса им към целите 20-20-20 на Европейския съюз за постигане на енергийна ефективност. Финансовият механизъм се финансира със средства от програма "Интелигентна енергия Европа".

Бенефициенти са Областна администрация – Стара Загора и община Раднево.

Проектът е за около 2 млн. евро и техническа помощ, чрез която да бъде съставена областна карта за обследване на всички сгради в единайсетте общини на региона.
Ще бъдат регистрирани нуждите от саниране, алтернативно отопление и улично осветление, уточниха от община Стара Загора.
Съставянето на тази областна карта ще даде възможност на общините да кандидатстват за финансиране на проекти в сферата на използването на зелена енергия за битови и обществени нужди.

Целта на конференцията "Устойчиво и интегрирано градско развитие, инфраструктура, енергийна ефективност, възобновяеми енергийни източници и инвестиционни проекти" е, чрез дебати да се достигне до най-креативните и рационални решения, каза при откриването Венета Кръстева, управител на "Градът Медиа Груп".
Впечатлени сме от добрата комуникация между бизнеса, публичната администрация, медиите и неправителствения сектор, добави тя.

В първата част на форума участваха и кметът на Стара Загора проф. Светлин Танчев, Снежина Славчева, заместник-главен директор на Главна дирекция "Програмиране на регионалното развитие" в МРРБ и арх. Белин Моллов, съветник на министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Работата на конференцията продължи с преглед на приоритетите в развитието на Стара Загора и региона през следващите 20 години, състоянието на стратегическата инфраструктура и перспективите за развитието й, Общия устройствен план, интегрираните планове за градско развитие и устойчиво градско развитие.
Сесията следобед бе посветена на публично-частното партньорство, индустриалните зони в община Стара Загора, енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници в региона, както и на инвестиционната политика в Община Стара Загора и проектите, финансирани по оперативни програми.