Balrec 2012, 8-ми Ноември, Кемпински Хотел Зографски, София.
ПОСЕТЕТЕ НАШИЯ НОВ САЙТ:
www.balrec.bg


Презентации от конференцията


Конфенеренция за публичните и частните проекти, които подобряват условията за живот и бизнес

Основни акценти на събитието:

SMART CITIES. Интелигентно градско управление.
Визия и стратегия за развитие на София
От трафик към мобилност. Стратегия за устойчив транспорт на София.
Градът – системи и ресурси: вода, осветление.

SMART BUILDINGS. Инвестиционен климат и инвестиционни проекти. Устойчиво развитие на RE сектора
По-умни градове за по-умни работни места. Публичните и частните проекти, които подобряват условията за живот и бизнес (дискусия)
Градът като пазар (дискусия)

SMART IDEAS. Развитие на потенциала
Използване на потенциала от минерални води на територията на Столична община
Насоки за развитие на София: изводи от първия семинар от работата на интегрирания план за градско възстановяване и развитие