Градът | 17 Декември 2012, 14:32

България става част от европейския проект за автоматична връзка между колите и спешния номер 112