Градът | 27 Март 2012, 11:01

Европейската инвестиционна банка отпуска 200 млн. евро за трамвай в Париж