влажност

40 до 60 RН - здравословната влажност

В световен мащаб вече има огромни научни доказателства, че влажността на въздуха в определени норми има значителни ползи за човешкото здраве. Изключително важно е да управляваме качеството на въздуха в...

14 Септември 2020, 05:39