Трейс

Позиция на "Трейс Груп Холд" във връзка с изявление на Окръжна прокуратура - София

Публикуваме пълния текст на позицията на "Трейс Груп Холд":[[{"fid":"47640","view_mode":"default","fields":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false,"field_caption[und][0][value]":""},"link_text":null,"type":"media","field_deltas":{"1":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false,"field_caption[und][0][value]":""}},"attributes":{"height":1169,"width":826,"class":"media-element...

18 Април 2019, 17:55