Сладяна Попович

ESG и услуги за устойчиво развитие в основата на новата бизнес линия на CBRE в Югоизточна Европа

Изменението на климата и глобалното затопляне се превърнаха в основен проблем, поради което необходимостта от внедряване на принципите на ESG и устойчивостта на всеки етап от жизнения цикъл на активите...

16 Ноември 2023

Обратно нагоре ↑