Наредба за градската среда

Започват обсъждания на проекта на Наредба за градската среда на Столична община

Започват обществени обсъждания под формата на писмени консултации на проекта на Наредба за градската среда на Столична община. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани на хартиен носител...

21 Юли 2020, 05:27