Ивайло Яйджиев

Групата на ЕИБ е подкрепила българската икономика с 948 млн. евро през 2021 г.

През 2021 г. Групата на Европейската инвестиционна банка (Група на ЕИБ), която включва Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ), предостави заеми, гаранции и ангажименти...

12 Февруари 2022

Обратно нагоре ↑