градска медиация

Градската медиация запълва липсващ компонент в градското планиране

Намирането на баланс между интересите на различни заинтересовани страни и справянето с комплексните социални, икономически и екологични проблеми на градовете в 21-ви век все повече налагат нуждата от иновации...

23 Ноември 2022

Обратно нагоре ↑