FM

Жилището като услуга, а не като продукт – какви са съвременните тенденции?

Предоставянето на качествена, здравословна и устойчива среда е едно от основните изисквания на потребителите при избор на жилище. За да отговори на това изискване, пазарът премина през различни етапи при...

16 Юни 2019, 08:16